Tarieven toetsing WMO onderzoek

  • Primaire beoordeling €4000,-
  • Substantieel amendement €500,- (ongeacht verrichter of financiering en geldt ook voor het toevoegen van deelnemend centra)
  • Amendement toevoegen deelnemend centrum: €500,-

Dit geldt ook voor geneesmiddelenonderzoek (geen ECTR).

Let op: Indien een studie besproken wordt in een vergadering, worden er altijd kosten in rekening gebracht (ook als deze vervolgens niet in behandeling wordt genomen).

Volgens het reglement van de commissie beoordeelt de commissie protocollen in het kader van de WMO niet alleen voor afdelingen van het Amsterdam UMC, maar ook voor gelieerde instellingen. Voor deze instellingen hanteert de commissie dezelfde tarieven.

Nieuw te beoordelen Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) (wel geneesmiddelenonderzoek, geen ECTR) 

  • IMPD €2000,-

Beoordeling geneesmiddelenonderzoek (CTIS) en onderzoek naar medische hulpmiddelen (CCMO)  

Vanaf 31 januari 2022 gelden voor geneesmiddelenonderzoek dat wordt ingediend via CTIS en medisch hulpmiddelenonderzoek dat wordt ingediend bij de CCMO, de landelijke tarieven voor beoordeling. Voor deze landelijke tarieven verwijzen wij u graag door naar de website van de CCMO. 

Let op: ECTR tarieven worden door de CCMO in rekening gebracht, MDR tarieven worden door de beoordelende METC in rekening gebracht.

Overige kosten

Voor alle beoordelingen geldt dat wanneer de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies, de kosten hiervan kunnen worden doorberekend. U zult daarover door ons worden geïnformeerd, voorafgaand aan het opvragen van het externe advies.