Tarieven toetsing biobanken

  • Opzetten interne biobank: €250,-
  • Opzetten externe biobank: €500,-
  • Interne biobank uitgifte: €0,-

Overige kosten

Voor alle beoordelingen geldt dat wanneer de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies, de kosten hiervan kunnen worden doorberekend. U zult daarover door ons worden geïnformeerd, voorafgaand aan het opvragen van het externe advies.