Tarieven Lokale Uitvoerbaarheid

Tarieven voor het verkrijgen van toestemming van de raad van bestuur van Amsterdam UMC voor uitvoering in Amsterdam UMC (RET 2012), Lokale uitvoerbaarheid (LU)

  • Indiener externe instellingen/industrie: €500,-  (dit geldt ook voor ECTR studies)

Overige kosten

Voor alle beoordelingen geldt dat wanneer de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies, de kosten hiervan kunnen worden doorberekend. U zult daarover door ons worden geïnformeerd, voorafgaand aan het opvragen van het externe advies.