Ontvangstbevestiging
Wij behandelen de onderzoeksdossiers op volgorde van binnenkomst op het secretariaat. Bij de inschrijving kennen we een nummer aan uw onderzoeksdossier toe, bestaande uit het jaartal en een volgnummer. Vermeld dit METC-nummer altijd in correspondentie over het onderzoek. 

Wanneer uw onderzoeksdossier niet compleet is, ontvangt u van ons een e-mailbericht vanuit Research Manager met daarin een opsomming van de ontbrekende documenten.

Wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, wordt het onderzoeksdossier geagendeerd voor bespreking in de METC-vergadering. U ontvangt hiervan een e-mailbevestiging waarin de datum van de METC vergadering vermeld staat.

Beoordelingstermijn
De wettelijke termijn voor het beoordelen van een onderzoeksvoorstel is 56 dagen, met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals 56 dagen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als uw onderzoeksvoorstel meerdere keren door de commissie behandeld moet worden. De beoordelingstermijn start op het moment dat het onderzoeksdossier compleet is. De tijd die u als onderzoeker nodig heeft om te reageren op de vragen en opmerkingen van de commissie wordt hier niet bij gerekend.  De beoordelingstermijn van de METC wordt dan ook stopgezet met het versturen van de vragen en opmerkingen van de commissie en begint weer te lopen op het moment dat de METC uw volledige reactie ontvangen heeft. 

Vragen van commissie aan onderzoeker
Wanneer het onderzoeksdossier compleet is, zal deze in principe voor de eerstvolgende commissievergadering geagendeerd worden. Hier krijgt u bericht van. Na behandeling in de commissievergadering kunnen er vragen komen van de commissie. Deze worden gesteld via Research Manager. U dient per vraag een antwoord in te voeren in Research Manager en zo nodig aanpassingen te doen in de betreffende documenten.  

Herindiening
Bij een herindiening van een onderzoeksdossier moet duidelijk zijn wat er in de ingediende documenten is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie die u bij de METC heeft ingediend. U dient daarom bij een herindiening twee versies van ieder gewijzigd document mee te sturen: een versie met track changes (‘wijzigingen bijhouden’) en een ‘schone/clean’ versie waarin de wijzigingen in het document zijn geaccepteerd. Mocht een versie met track changes onleesbaar zijn door de vele wijzigingen, dan kunt u in plaats daarvan een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen meesturen.

Zie de indieningseisen en de handleiding van Research Manager voor de stappen.

Besluit
Wanneer alle wijzigingen zijn doorgevoerd en alle vragen en opmerkingen van de commissie naar tevredenheid zijn beantwoord volgt een positief oordeel van de METC. Het primaire positief oordeel is twee jaar geldig. Indien het onderzoek niet binnen twee jaar na goedkeuring is gestart, dan verliest het positief oordeel zijn geldigheid. U mag het onderzoek dan niet meer starten. De datum van ondertekening van de toestemmingsverklaring door de eerste deelnemer wordt als officiële startdatum van het onderzoek beschouwd. Deze startdatum moet u melden aan de melden. Voor meer informatie over de geldigheid van het besluit en het melden van de startdatum, klik hier. 

Let op: Dit besluit geeft enkel een positief oordeel over het WMO onderzoek, maar daarmee kan er niet altijd gelijk gestart worden binnen een deelnemend centrum. In veel gevallen is er eerst toestemming van de raad van bestuur nodig! Wanneer het Amsterdam UMC een deelnemend centrum is zal deze goedkeuring door de METC worden aangevraagd. De goedkeuringsbrief van de Raad van Bestuur is doorgaans gelijktijdig met het positief oordeel van de METC aanwezig. Een uitzondering is wanneer het onderzoekscontract nog niet getekend is, omdat er dan eerst gewacht wordt op een getekende versie.