Tarieven

Er gelden veelal landelijke tarieven.

Wel of niet WMO plichtig?

Wilt u een nieuw onderzoek indienen? Bepaal eerst of uw onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt.

WMO-onderzoek indienen bij de METC

Het indienen van WMO-onderzoek voor toesting door bij de METC gaat volgens een vaste procedure.

Lokale Uitvoerbaarheid

Voor de toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van elders getoetst WMO-plichtig onderzoek in Amsterdam UMC, dient u een procedure Lokale Uitvoerbaarheid in bij METC Amsterdam UMC.

(Vervolg) onderzoek met lichaamsmateriaal (biobank)

Binnen het Amsterdam UMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank.

Research Manager

Hier kunt u de handleiding vinden betreffende Research Manager, onze digitale portal om in te dienen.

Mijn onderzoek loopt, wat moet ik nog melden bij de METC?

Denk hierbij aan de startdatum, melding ongewenste voorvallen, veiligheidsrapportages, amendementen, voortgangsrapportages, eindrapportages en studieresultaten.

Amendementen

Een amendement is een wijziging van het onderzoeksdossier nadat het oorspronkelijke dossier is goedgekeurd.