Over de METC

Wie medisch wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen waarvoor deelname van proefpersonen nodig is, moet verplicht langs bij een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De METC Amsterdam UMC is de erkende commissie van Amsterdam UMC. Lees meer over de METC Amsterdam UMC en bekijk onze missie en visie op de pagina Over ons

ALGEMENE INFORMATIE

Nieuws

Research Manager

Vergaderschema

Tarieven

STUDIE INFORMATIE & INDIENINGEN

WMO-onderzoek

Wel of niet WMO-plichtig?

niet-WMO

Indieningseisen

Lokale Uitvoerbaarheid

Biobanken

TIJDENS EN NA HET WMO-ONDERZOEK

Overzicht

Rapportages

Start WMO-onderzoek

Verzekeringscertificaten

Amendementen

Afsluiten WMO-onderzoek

Ongewenste voorvallen