Nieuws icoon

Nieuwsberichten

Hier kunt u alle nieuwsberichten inzien.
Vergaderschema

Vergaderschema

Hier kunt u vinden wanneer de vergaderingen van de METC plaatsvinden.
Tarieven

Tarieven

Er gelden veelal landelijke tarieven.

Wel of niet WMO-plichtig?

Wilt u een nieuw onderzoek indienen? Bepaal eerst of uw onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt.
Niet WMO

Niet-WMO

Onderzoek dat niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Indienen van je verzoek

WMO-onderzoek indienen bij de METC

Het indienen van WMO-onderzoek voor toesting door bij de METC gaat volgens een vaste procedure.
UItvoerbaarheid

Lokale Uitvoerbaarheid

Voor de toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van elders getoetst WMO-plichtig onderzoek in Amsterdam UMC, dient u een procedure Lokale Uitvoerbaarheid in bij METC Amsterdam UMC.
Biobank

(Vervolg)onderzoek met lichaamsmateriaal (biobank)

Binnen het Amsterdam UMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank.
Research manager

Research Manager

Hier vindt u de handleiding van Research Manager, ons digitale portal om een dossier in te dienen.
Amendement

Amendementen

Een amendement is een wijziging van het onderzoeksdossier nadat het oorspronkelijke dossier is goedgekeurd.

Mijn onderzoek loopt, wat moet ik nog melden bij de METC?

Denk hierbij aan de startdatum, melding ongewenste voorvallen, veiligheidsrapportages, amendementen, voortgangsrapportages, eindrapportages en studieresultaten.