Definitie SAE en SUSAR

SAE is de afkorting van Serious Adverse Event. In het Nederlands betekent dit een ernstig ongewenst voorval. Een SAE is een ongewenst medisch voorval bij een patiënt of proefpersoon dat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband heeft met de behandeling en dat: 

  • dodelijk is, en/of 
  • levensgevaar oplevert voor de proefpersoon, en/of 
  • opname in een ziekenhuis of verlenging van de opname noodzakelijk maakt, en/of 
  • blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, en/of 
  • zich uit in een aangeboren afwijking of misvorming, en/of 
  • zich, naar het oordeel van degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert, zou hebben kunnen ontwikkelen tot een ernstig ongewenst voorval, maar waarbij dit ernstig ongewenst voorval zich als gevolg van ingrijpen niet heeft verwezenlijkt. 
  • SUSAR is de afkorting van Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. In het Nederlands betekent dit een vermoeden is van een onverwachte ernstige bijwerking. ’Onverwacht’ wil in dit geval zeggen dat de aard en de ernst (severity) van de ernstige bijwerking niet overeenkomen met de referentiegegevens over veiligheid (RSI - reference safety information). SUSAR’s kunnen alleen plaatsvinden in geneesmiddelenonderzoek.

SAE’s en SUSAR’s bij WMO-geneesmiddelenonderzoek (onder oude wet- en regelgeving), observationeel onderzoek en overig WMO-plichtig onderzoek

SAE’s en SUSAR’s bij geneesmiddelenonderzoek (ECTR) 

Veiligheidsrapportage tijdens transitie van CTD naar CTR