Research Manager / ERMS

Research Manager is de online portal van de METC Amsterdam UMC waarin gegevens en documenten van indieningen volledig digitaal worden ingevuld en geüpload. Ook kunt u altijd de status van de beoordeling van een indiening inzien en vinden accorderingen van hoofdonderzoekers en afdelingshoofden via de portal plaats.

Inhoud
– Inloggen
– Handleidingen (only Dutch)
– Vertrouwelijke documenten in Research Manager
– Confidential documents in Research Manager

Inloggen

Via de volgende link kunt u inloggen in Research Manager of een account aanvragen: https://managemyresearchamsterdamumc.myresearchmanager.com/.

Tip: zet deze link in uw favorieten voor snelle toegang. 

Handleidingen (only Dutch)

Hieronder vindt u per type studie handleidingen voor het gebruik van Research Manager. In de handleidingen staan zowel algemene als studie-specifieke stappen beschreven.

Handleiding WMO-studies

Research Manager handleiding voor onderzoekers WMO-studies – versie 5 d.d. 1 september 2023

Handleiding niet-WMO studies

Research Manager handleiding voor onderzoekers niet-WMO studies – versie 6 d.d. 1 september 2023

Handleiding Lokale Uitvoerbaarheid

Research Manager handleiding voor onderzoekers Lokale Uitvoerbaarheid – versie 6 d.d. 1 september 2023

Handleiding CTB Biobank opzet & Uitgifte

Research Manager handleiding voor onderzoekers CTB Biobank opzet & uitgifte – versie 6 d.d. 1 september 2023

Accordering onderzoek

Research Manager handleiding voor accordering onderzoek – versie 5 d.d. 1 september 2023

Verificatie (2FA) via e-mail

Research Manager handleiding route om verificatie (2FA) via e-mail te gebruiken versie 2 d.d. 1 september 2023

Verificatie (2FA) voor externen

Research Manager handleiding appendix I – 2FA voor externen versie 3 d.d. 1 september 2023

Vertrouwelijke documenten in Research Manager (Confidential documents For English, see below)

Research Manager kent verschillende rollen toe aan haar gebruikersaccounts, welke gekoppeld zijn aan specifieke autorisaties. Op deze manier realiseert de METC verschillende niveaus van vertrouwelijkheid en toegang tot documenten.  

Bij het uploaden van documenten in Research Manager moet voor elk document een documentcategorie en documenttype worden geselecteerd. Voor vertrouwelijke documenten die niet gedeeld mogen worden met de onderzoekers of andere leden van het klinische team, moet de documentcategorie met de toevoeging ‘vertrouwelijk’ worden geselecteerd. Bijvoorbeeld: “D. Productinformatie (vertrouwelijk)” voor IMPD’s en “L. Veiligheidsinformatie (vertrouwelijk)” voor veiligheidsmeldingen.  

Bent u werkzaam bij een CRO of farmaceut en dient u vertrouwelijke documentatie in te dienen? U kunt in Research Manager de ‘rol’ CRO of farmaceut krijgen. Alleen gebruikers met deze rol hebben namelijk de autorisatie voor de inzage en het uploaden van vertrouwelijke documenten.  

Neem contact met ons op via metc@amsterdamumc.nl met het verzoek deze rol toe te wijzen. Let erop dat u na het toekennen van deze rol zelf in Research Manager de rol aan vinkt bij de desbetreffende studie bij ‘Betrokkenen’ op het tabblad Algemene gegevens. 

Confidential documents in Research Manager

Each role has different authorizations in the Research manager system. This way we can realize different levels of confidentiality/access to documents.  

When uploading documents in Research Manager a document category and document type need to be selected for each document.  In case of confidential documents which cannot be shared with the investigators or other members of the clinical team, it is possible to select the document category with the addition ‘vertrouwelijk’. (For the IMPD to be found under D. Productinformatie (vertrouwelijk) and for safety submissions under L. Veiligheidsinformatie (vertrouwelijk)).   

Only members of the study team which have the role ‘CRO/Farmaceut’ (for CROs and/or pharmaceutical companies) will have the authorization to upload and access the ‘vertrouwelijke’ (confidential) documents.

In case you need the rol ‘CRO/Farmaceut’, please contact the METC. Within each study this role needs to be selected for the person in question.