Door middel van een online portal zijn gegevens en documenten volledig digitaal in te vullen en te uploaden voor alle soorten indieningen. Ook kunnen onderzoekers altijd de status van de beoordeling van een indiening terugvinden en zullen accorderingen via de portal plaatsvinden in plaats van met ‘natte’ handtekeningen op papier.

Inloggen

Om in te loggen in Research Manager of om een account aan te vragen kunt u de volgende link gebruiken: https://mymetc.amsterdamumc.org. Wij geven u als tip mee deze link alvast in uw favorieten te zetten.

Handleidingen (only Dutch)

Om u te begeleiden bij het gebruiken van Research Manager zijn er per type studie digitale handleidingen beschikbaar. De handleidingen zijn terug te vinden op onze website via onderstaande documenten:

Wij zijn ons er van bewust dat dit oude versies zijn, wij proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Handleiding voor onderzoekers WMO-studies – versie 1 d.d. 18 november 2021pdf – 2 MB
Handleiding voor onderzoekers niet WMO-studies – maart 2023pdf – 1 MB
Handleiding voor accordering onderzoek – versie 1 d.d. 18 november 2021pdf – 1 MB
Handleiding voor onderzoekers Lokale Uitvoerbaarheid – versie 1 d.d. 18 november 2021 (zonder VGO)pdf – 1 MB
Handleiding voor onderzoekers VGO & Lokale Uitvoerbaarheid – versie 2 d.d. 4 maart 2022pdf – 3 MB
Handleiding route om verificatie (2FA) via e-mail te gebruiken versie 1 d.d. 18 november 2021pdf – 248 KB
Handleiding appendix II – 2FA voor externen – versie 1 d.d. 18 november 2021pdf – 279 KB
Handleiding voor onderzoekers Biobank opzet_uitgifte – versie 5 d.d. 11-10-2022pdf – 2 MB

Confidential documents in Research Manager

Each role has different authorizations in the Research manager system. This way we can realize different levels of confidentiality/access to documents.  

When uploading documents in Research Manager a document category and document type need to be selected for each document.  In case of confidential documents which cannot be shared with the investigators or other members of the clinical team, it is possible to select the document category with the addition ‘vertrouwelijk’. (For the IMPD to be found under D. Productinformatie (vertrouwelijk) and for safety submissions under L. Veiligheidsinformatie (vertrouwelijk)).   

Only members of the study team which have the role ‘CRO/Farmaceut’ (for CROs and/or pharmaceutical companies) will have the authorization to upload and access the ‘vertrouwelijke’ (confidential) documents.

In case you need the rol ‘CRO/Farmaceut’, please contact the METC. Within each study this role needs to be selected for the person in question.