Tarieven niet-WMO onderzoek

Toetsing niet-WMO onderzoek

  • Interne niet-WMO onderzoeksindieningen: €250,-
  • Externe primaire indiening en substantiële amendementen, ongeacht de categorie: €500,-
  • Interne niet-WMO amendementen: €0,-
  • Databank uitgiften: €0,-

Let op: Indien een studie besproken wordt in een vergadering, worden er altijd kosten in rekening gebracht (ook als deze vervolgens niet in behandeling wordt genomen).

Registratie niet-WMO onderzoek elders getoetst

Indien een niet-WMO studie elders in Nederland is getoetst, wordt de getoetste uitkomst door ons overgenomen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.   

  • Niet-WMO onderzoek elders getoetst: €0,-

Overige kosten

Voor alle beoordelingen geldt dat wanneer de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies, de kosten hiervan kunnen worden doorberekend. U zult daarover door ons worden geïnformeerd, voorafgaand aan het opvragen van het externe advies.