Indieningsproces WMO onderzoek

Het onderzoeksdossier dat u ter beoordeling indient moet aan een aantal voorwaarden voldoen en een aantal basisdocumenten bevatten. Verder maakt de METC Amsterdam UMC gebruik van Research Manager als indieningsportaal.

BROK
Conform landelijke afspraken zijn klinisch onderzoekers die werken bij een UMC verplicht de “Basiscursus regelgeving en organisatie van klinisch onderzoek” (BROK) te doorlopen en het bijbehorende certificaat te behalen (voor klinisch onderzoekers buiten de UMC’s kan ook worden volstaan met een GCP certificering). Dit geldt ook voor een eventuele her-certificering. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat, indien dit nu nog niet het geval is, het afdelingshoofd ervoor zorg draagt dat klinisch onderzoekers bij aanvang van een studie aan deze verplichting voldoen.

BROK-certificaten hoeven niet ingediend te worden bij de METC. De BROK staat ook open voor klinisch onderzoekers buiten de UMC’s. De BROK inclusief de geldigheidsduur dient wel opgenomen te worden in het CV.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Register Gegevensverwerking
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie, klik hier.