Factuurgegevens

De factuurgegevens dienen ingevuld te worden in Research Manager onder tabblad ‘Algemene gegevens’, niet in de aanbiedingsbrief of elders. Bij het invullen van de factuurgegevens in Research Manager dient met het volgende rekening gehouden te worden: 

 

Facturatie AMR BV 

Vul uw AMR projectcode in. Deze ontvangt u via de AMR. 

Facturatie Amsterdam UMC, locatie AMC t.a.v. de afdeling 

Vul uw AMC kostenplaatsnummer in. 

Facturatie Amsterdam UMC, locatie VUmc 

Vul uw projectnummer in. Dit gaat via de projectadministratie. Bij de financieel adviseur van de afdeling kan dit worden aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leidinggevende. Een VUmc kostenplaats of een inkoopordernummer is voor locatie VUmc niet van toepassing. 

Facturatie externe instellingen/bedrijven  

Indien er een referentienummer (onder andere inkoopordernummer, projectnummer of kostenplaats) nodig is, dan moet deze aangeleverd worden. 

Facturatie buitenlandse bedrijven 

Voor buitenlandse bedrijven binnen Europa verzoeken wij u ook het BTW-nummer te vermelden. 

Overige informatie 

Alle facturen van het Amsterdam UMC worden elektronisch verzonden. Wij vragen u dan ook het e-mailadres door te geven waar de factuur naar toegestuurd kan worden.