Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten, inclusief de getroffen privacy maatregelen, ingeschakelde leveranciers, bewaartermijnen, eventuele doorgifte, etc. Elke voorgenomen gegevensverwerking waar Amsterdam UMC bij betrokken is, dient te worden gemeld bij het register gegevensverwerking (bij de AMC onderzoekers bekend als DPIA-formulier, bij de VUmc onderzoekers bekend als CMG-melding). Deze registratie kan alleen worden gedaan door een medewerker van Amsterdam UMC. 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het team privacybescherming & informatiebeveiliging.