De voortgangsrapportage van een onderzoek vragen wij u jaarlijks aan de commissie voor te leggen. De eerste rapportage verwachten wij uiterlijk één jaar na dagtekening van het positief besluit.

U kunt het ondertekende formulier M1 Voortgangsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF indienen via Research Manager. In deze handleiding staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.

Wanneer u een rapportage indient via ToetsingOnLine ontvangen wij automatisch een kopie, u hoeft deze dan niet nogmaals aan ons te mailen.

Onderstaand de formulieren per locatie.

M1. Formulier Voortgangsrapportage locatie AMCmsword – 105 KB
M1. Formulier Voortgangsrapportage locatie VUmcvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document – 55 KB