Wat is niet-WMO onderzoek? 

Niet-WMO-plichtig onderzoek is onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Indien u twijfelt of uw onderzoek onder de WMO valt, zie: Wel of niet WMO plichtig?  

Wanneer indienen? 

Alle niet-WMO onderzoeken die geïnitieerd worden door Amsterdam UMC, uitgevoerd worden in Amsterdam UMC of uitgevoerd worden door Amsterdam UMC onderzoekers dienen, op verzoek van de raad van bestuur Amsterdam UMC, te worden voorgelegd aan de Niet-WMO Toetsingscommissie van de METC Amsterdam UMC. 

Voor niet-WMO onderzoek dat niet door Amsterdam UMC wordt geïnitieerd en ook niet in Amsterdam UMC of door Amsterdam UMC onderzoekers uitgevoerd wordt, kan het eveneens nodig zijn het onderzoek voor te leggen aan de Niet-WMO Toetsingscommissie Amsterdam UMC (of een vergelijkbare toetsingscommissie in Nederland) om de volgende redenen: 

  • U twijfelt of het voorgestelde onderzoek WMO-plichtig is; 
  • U heeft een niet-WMO verklaring/goedkeuring van een erkende METC nodig, bijvoorbeeld voor publicatie. 

Kwaliteitsonderzoek 
Een belangrijk onderscheid tussen een wetenschappelijk onderzoek en een kwaliteitsverbeterproject is of er beoogd wordt om de resultaten extern te delen. Een kwaliteitsverbeterproject wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling/het afdelingshoofd.  

Indien er geen publicatiedoel is en het onderzoek alleen wordt uitgevoerd om de kwaliteit van zorg intern te verbeteren, dan is er geen sprake van wetenschappelijk onderzoek, maar van zorgevaluatie. In dit geval hoeft er geen niet-WMO indiening gedaan te worden. 

Wijzigingen en voortgang 
In sommige gevallen kan het nodig zijn bij wijzigingen een amendement in te dienen, zie hiervoor de pagina Amendementen bij niet-WMO onderzoek. 

Het indienen van voortgangs- en eindrapportages is bij niet-WMO plichtig onderzoek niet nodig.