Wilt u een nieuw onderzoek indienen? Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Bepaal daarom eerst of uw onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt.

Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, én
2. personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

– Is het antwoord op bovenstaande ja. Ga verder naar WMO
– Is het antwoord op bovenstaande ja. maar heeft een andere METC reeds een positief oordeel afgegeven? Ga verder naar Lokale Uitvoerbaarheid
– Is het antwoord op bovenstaande nee? Ga verder naar niet-WMO

Voor meer informatie over wel of niet WMO-plichtig, zie de website van de CCMO.

WMO?

Toetsing door CCMO of METC Amsterdam UMC?
Bepaal eerst door wie het WMO-plichtige onderzoek moet worden getoetst: CCMO of METC Amsterdam. Dit hangt af van het onderzoeksgebied. Zie hiervoor de website van de CCMO.

Bloedafnames
Een bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek valt onder de WMO: de persoon wordt aan een handeling onderworpen. Ook het afnemen van extra bloed voor het onderzoek bij een al geplande venapunctie of uit een bestaande lijn valt onder de WMO, evenals onderzoek met een vingerprik.

Niet-WMO?

Niet-WMO onderzoek betreft onder andere wetenschappelijk onderzoek waarbij onderzoeksgegevens worden verkregen door bestudering van medische dossiers. Onderzoek dat niet onder de WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) valt, valt uiteraard wel onder andere wetten.