Overdracht van WMO studies METC AMC en METc VUmc naar METC Amsterdam UMC

METC AMC en METc VUmc zullen per 1 januari 2023 samen verder gaan als METC Amsterdam UMC. Om dit goed te laten verlopen moeten er aanpassingen worden doorgevoerd in de digitale systemen die u gebruikt bij de indiening van uw projecten.

ToetsingOnline

Graag informeren wij u over de aanpassingen in ToetsingOnline (digitaal register van de CCMO) voor WMO plichtige studies die beoordeeld zijn/ of in beoordeling zijn bij METC AMC of METc VUmc.

Voor de nieuwe METC wordt gebruik gemaakt van de registratie van voorheen de METC AMC (code 018). Deze keuze is willekeurig geweest. De naam van METC AMC en METc VUmc is gewijzigd in METC Amsterdam UMC. Uw dossier(s) is/ zijn daarmee overgedragen aan de nieuwe METC. Formeel kunt u daar bezwaar tegen maken. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Het NL-nummer in ToetsingOnline wijzigt niet en uw toegang tot het dossier in ToetsingOnline evenmin. Vanaf vandaag 1 december 2022 kunt u alleen nog ABR-formulieren aanmaken voor METC Amsterdam UMC. Die kunt u tot 1 januari 2023 nog bij METC AMC of METc VUmc aanbieden, daarna is dat de nieuwe METC Amsterdam UMC.

Het volgende is van belang voor indieners, die van plan zijn een nieuwe studie in te dienen bij METc VUmc. Als u in ToetsingOnline een ABR-formulier had aangemaakt met METc VUmc als beoordelende commissie en dat was nog concept, dan is dat vervallen. Alleen als uw formulier al definitief gemaakt was, is het meegegaan in de conversie naar METC Amsterdam UMC. U kunt een nieuwe versie aanmaken met METC Amsterdam UMC als beoordelende commissie.

 Research Manager

De digitale indiening van dossiers via Research Manager blijft grotendeels hetzelfde. Wij zullen daarin de keuze voor METC AMC of METc VUmc verwijderen, maar verder verandert er voor u niets in de toegang tot uw dossier(s).

Wanneer de wijzigingen in Research Manager actueel zullen zijn kunnen we nu nog niet met zekerheid aangeven. Het streven is vóór 1 januari 2023, maar mogelijk is het daarna. U kunt gewoon blijven indienen via, ofwel METC AMC/METc VUmc, ofwel METC Amsterdam UMC zodra dat actueel is in Research Manager. Wij zullen ons best doen de beoordeling van uw dossiers zoveel mogelijk gaande houden gedurende de transitieperiode.

Aanpassing indieneisen en werkwijzen

Via de website zullen wij u zoveel mogelijk informeren over wijzigingen in verplichte documenten bij de indiening van nieuwe onderzoeksvoorstellen en amendementen. Hierbij streven wij ernaar de administratielast voor u zo veel mogelijk te verminderen waarbij een aantal (lokale) documenten niet meer voorgelegd hoeft te worden. Om de overgangsfase te vergemakkelijken zullen indieningen met de nu gangbare documenten voorlopig gewoon in behandeling worden genomen na 1 januari 2023.

Tot slot

Het samengaan van de METC’s en de ondersteunende teams is een belangrijke stap in het komen tot een geharmoniseerd Amsterdam UMC. Wij doen ons best om de overgang naar METC Amsterdam UMC zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij vragen wij uw begrip voor het feit dat u mogelijk wat langer moet wachten op vragen en antwoorden vanuit de commissie of dat zaken wat rommelig verlopen.

Het goede nieuws is dat de nieuwe METC Amsterdam UMC elke week gaat vergaderen, in plaats van om de week.

Met vriendelijke groet,

Namens het toekomstige team METC Amsterdam UMC,

Evelien de Kruijf, domeinhoofd a.i.

Joris van der Post, voorzitter

Voor vragen kunt u terecht bij mecamc@amsterdamumc.nl (locatie AMC) of metc@vumc.nl (locatie VUmc)