Onderzoekers zijn wettelijk verplicht een beëindiging van hun studie – als dat voortijdig is onder opgaaf van redenen – te melden aan de oordelende toetsingscommissie (art. 10 lid 2 WMO). De oordelende METC stuurt deze melding door aan de CCMO.

Definitie einddatum

De einddatum is de datum van het laatste bezoek van de laatste deelnemer. Deze datum kan dus nooit in de toekomst liggen.

Indienen

In geval van een reguliere beëindiging vragen wij u het formulier eindrapportage aan ons voor te leggen binnen drie maanden na de einddatum van het onderzoek.

Van een voortijdige beëindiging willen wij zo snel mogelijk bericht ontvangen, tezamen met het formulier eindrapportage.

Het formulier eindrapportage kan via Research Manager worden ingediend. Zie de handleiding op deze pagina voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Onderstaand de formulieren per locatie.

B6.-Melding-voortijdige-beeindiging-studie-template-versie-3vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document – 36 KB

In het geval bovenstaand bestand niet wil downloaden, kunt u de volgende link kopiëren en plakken in een nieuw tabblad:
http://metc.amsterdamumc.org/wp-content/uploads/2024/03/B6.-Melding-voortijdige-beeindiging-studie-template-versie-3.docx

Studieresultaten

Wanneer uw onderzoek is afgesloten, dan ontvangt de METC graag een samenvatting van de studieresultaten of wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit uw onderzoek. Bij geneesmiddelenonderzoek ontvangen we graag een klinisch studierapport. De studieresultaten en/of publicaties ontvangen wij graag binnen één jaar na de afsluiting.

Ook dit kan via Research Manager worden ingediend. Zie de handleiding op deze pagina voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Rapportage en studieresultaten via Toetsingonline

Wanneer u een rapportage indient via ToetsingOnLine ontvangen wij automatisch een kopie, u hoeft deze dan niet nogmaals via Research Manager bij ons in te dienen.