CommissieToetsingBiobanken (CTB)

Per 1 oktober 2022 zijn de ToetsingscommissieBiobank (TcB van VUmc) en de BiobankToetsingsCommissie (BTC van het AMC) samen de Commissie Toetsing Biobanken (CTB).

Doelstelling

Voor een academisch ziekenhuis is medisch-wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek valt onder strikte wet- en regelgeving. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld te maken met de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Code Goed Gebruik. Voor wetenschappelijk onderzoek naar de processen die ten grondslag liggen aan ziekten en het verbeteren van diagnostiek en behandelingen zijn gegevens en vaak ook lichaamsmateriaal van patiënten en/of gezonde mensen nodig. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en om de veiligheid en rechten van de proefpersonen te waarborgen, is het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek ter goedkeuring of advies wordt voorgelegd aan een onafhankelijke (ethische) commissie. Voor de toetsing van biobankonderzoek is dat de CTB.

De commissie

De CTB is ingesteld door de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en functioneert als aparte commissie onder de METC.

Klik onderstaand voor het reglement van de commissie. (de bijlagen volgen zo spoedig mogelijk)

Reglement Commissie Toetsing Biobanken Amsterdam UMCpdf – 323 KB

Klik hier voor een overzicht van de samenstelling van de commissie.

Vergaderingen

De CTB vergadert elke week op dinsdagochtend (met uitzondering van feestdagen, zomer- en kerstvakantie). De deadline voor indienen is 5 dagen voor de vergadering: donderdag voor 12.00 uur.

Amsterdam UMC biobanken

Binnen het Amsterdam UMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank.

Een biobank wordt gerealiseerd door lichaamsmaterialen van groepen individuen te verzamelen. Dit lichaamsmateriaal kan op twee manieren ter beschikking komen:

1) afgenomen tijdens standaard diagnostiek of behandeling en 2) afgenomen in het kader
van WMO-plichtig onderzoek – de ‘nader gebruik’ biobank.

door lichaamsmateriaal en bijbehorende gegevens die specifiek voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek zijn afgenomen of verzameld – ‘de novo’ biobank.

*voor wat betreft (rest-)materiaal uit onderzoek, gaan wij ervan uit dat wanneer dit langer wordt bewaard dan 5 jaar er sprake is van een biobank en dit voorgelegd moet worden aan de commissie.

Afdelingsbrede of ziektespecifieke biobanken

In het bijzonder willen wij wijzen op het streven om binnen het Amsterdam UMC te komen tot afdelingsbrede of ziektespecifieke biobanken. Onder deze biobanken kunnen de specifieke biobankprotocollen vallen. De verantwoordelijkheid voor het lichaamsmateriaal en de gegevens in de biobank ligt bij het hoofd van de afdeling die de oprichting van de biobank heeft geïnitieerd. Het afdelingshoofd kan taken delegeren.

Indieningsproces

Via deze link komt u op de pagina betreffende het indienen van uw verzoeken.

Tarieven

Bekijk onze tarieven pagina voor meer informatie

Contact

Verzoeken tot toetsing kunt u indienen via Research Manager. Voor vragen over zaken die te maken hebben met de toetsing van biobanken kunt u mailen naar  biobanktoetsing@amsterdamumc.nl.