Vanaf 31 januari 2022 geldt voor geneesmiddelenonderzoek dat wordt ingediend via CTIS en medisch hulpmiddelenonderzoek dat wordt ingediend bij de CCMO de landelijke tarieven voor beoordeling.

Voor deze landelijke tarieven verwijzen wij u graag door naar de website van de CCMO: Tarieven beoordeling geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen.

‘ECTR tarieven worden door de CCMO in rekening gebracht, MDR tarieven worden door de beoordelende METC in rekening gebracht.’

Overige Tarieven Toetsing METC AMC en METC VUmc met ingang van 1 februari 2022

WMO onderzoek

* Primaire beoordeling 4000,-
* Substantieel amendement 500,- (ongeacht verrichter of financiering)
Dit geldt ook voor geneesmiddelonderzoek (geen ECTR)

* WMO tarief voor externe verrichter 250,-

Volgens het reglement van de commissie beoordeelt de commissie protocollen in het kader van de WMO niet alleen voor afdelingen van het Amsterdam UMC maar ook voor:
• aan het AMC – UvA gelieerde instellingen;
• aan het VUmc – Vrije Universiteit gelieerde instellingen;
• afdelingen van de Faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (ACTA);
• de GGD van de Gemeente Amsterdam;
• het Nederlands Herseninstituut;
• Dianet;
• de St. Sanquin bloedvoorziening;
• het Koninklijk Instituut voor de Tropen;
• de Koepel Behandelcentra Chronische Zieken;
• het BovenIJ Ziekenhuis.

Voor deze instellingen hanteert de commissie dezelfde tarieven:
* Primaire beoordeling 4000,-
* Amendement 500,-
* Wel/niet WMO 250,-

Nieuw te beoordelen IMPD’s (wel geneesmiddelenonderzoek geen ECTR)
* IMPD 2000,-

Tarieven t.b.v. het verkrijgen van toestemming van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC voor uitvoering in Amsterdam UMC (RET 2012)
Indiener industrie 500,-
Indiener extern (overig) 500,-

In geval de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies worden de kosten
hiervan doorberekend.

Tarieven t.b.v. niet-WMO plichtig per maart 2023
Er zullen per maart 2023 kosten in rekening worden gebracht voor de beoordeling van niet-WMO onderzoek, ook voor indieningen vanuit Amsterdam UMC. Houdt onze nieuwsberichten en deze pagina in de gaten voor meer informatie.