Tarieven Toetsing METC AMC en METC VUmc

Tarieven toetsing WMO onderzoek

  • Primaire beoordeling €4000,-
  • Substantieel amendement €500,- (ongeacht verrichter of financiering)

Dit geldt ook voor geneesmiddelenonderzoek (geen ECTR)

Volgens het reglement van de commissie beoordeelt de commissie protocollen in het kader van de WMO niet alleen voor afdelingen van het Amsterdam UMC, maar ook voor gelieerde instellingen. Voor deze instellingen hanteert de commissie dezelfde tarieven.   

Nieuw te beoordelen IMPD’s (wel geneesmiddelenonderzoek geen ECTR)

  • IMPD €2000,-

Beoordeling geneesmiddelenonderzoek (CTIS) en onderzoek naar medische hulpmiddelen (CCMO) 

Vanaf 31 januari 2022 geldt voor geneesmiddelenonderzoek dat wordt ingediend via CTIS en medisch hulpmiddelenonderzoek dat wordt ingediend bij de CCMO de landelijke tarieven voor beoordeling. 

Voor deze landelijke tarieven verwijzen wij u graag door naar de website van de CCMO: Tarieven beoordeling geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen. 

Let op: ECTR tarieven worden door de CCMO in rekening gebracht, MDR tarieven worden door de beoordelende METC in rekening gebracht. 

Verkrijgen van toestemming van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC voor uitvoering in Amsterdam UMC (RET 2012) Lokale uitvoerbaarheid (LU)

  • Indiener extern/industrie €500,-

Tarieven toetsing niet-WMO onderzoek (waaronder ook biobanken) per 15 maart 2023

  • Interne niet-WMO amendementen en biobank uitgiften €0,-
  • Interne niet-WMO onderzoeksindieningen en het opzetten van een biobank €250,-
  • Externe primaire indiening en substantiële amendementen, ongeacht de categorie, €500,-

In geval de commissie voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies, kunnen de kosten hiervan worden doorberekend. U zult daarover door ons worden geïnformeerd.

Indien de studie elders is getoetst in Nederland, wordt de getoetste uitkomst door ons overgenomen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.