Met behulp van onderstaand stappenplan weet u snel wat u moet indienen bij de CTB ter beoordeling van het opzetten van een biobank of een uitgifte uit een biobank.

Vraag 1 – Wilt u:

– lichaamsmateriaal afnemen en direct gebruiken voor een gerichte onderzoeksvraag, ga door naar A

– lichaamsmateriaal afnemen en opslaan in een biobank, ga door naar Vraag 2

– uitgiftemateriaal aanvragen en gebruiken voor een gerichte onderzoeksvraag, ga door naar Vraag 3

Vraag 2 – Wilt u:

– al het lichaamsmateriaal opslaan voor toekomstige vragen, ga naar B

– een deel van het lichaamsmateriaal opslaan voor toekomstige onderzoeksvragen en een deel direct gebruiken voor het beantwoorden van een specifieke onderzoeksvraag, ga naar C

Vraag 3 – Wilt u:

– lichaamsmateriaal uit een biobank vragen, ga naar D

A. U gaat een (niet) WMO-plichtige studie doen

Dan verwijzen wij u graag door naar de betreffende pagina WMO oordeel.

B. U gaat een biobank opzetten

U dient een verzoek tot opzetten van een biobank in te dienen bij de Commissie Toetsing Biobanken. In te dienen documenten zijn:

– biobankopzetprotocol

Format protocol biobank Amsterdam UMC versie 3.0 d.d. 20220708vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document – 91 KB

– informatiebrief, toestemmingsverklaring en intrekkingsformulier

CTB model informatiebrief toestemmings- en intrekkingsformulier (v1.0)vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document – 102 KB

– Nummer Register Gegevensverwerking (zie onderstaand voor meer informatie)

Informatie betreffende proefpersoneninformatiebrieven: Voor een dergelijke afname dient op grond van het Reglement schriftelijk toestemming te zijn verkregen door de persoon die het lichaamsmateriaal afstaat (de ‘donor’). In het geval dat lichaamsmateriaal van kinderen wordt verzameld, geldt dat er, afhankelijk van de leeftijd van het kind, toestemming moet worden gevraagd aan de ouders/wettelijk vertegenwoordiger. Voor bewaring en gebruik van materiaal van kinderen tot 12 jaar dient toestemming van beide ouders/voogd te worden gevraagd. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar van zowel het kind als de ouders/voogd. Kinderen vanaf 16 jaar beslissen hier zelfstandig over. Bij wilsonbekwame donoren dient de wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven.

De vereiste documenten dienen in PDF-format te worden ingediend via Research Manager. U kunt hier de handleiding raadplegen met uitgebreide informatie over hoe u dit moet doen (dit kan een verouderde versie zijn, wij streven ernaar deze zo spoedig mogelijk aan te passen).

Amendement biobankprotocol

Bij wijzigingen in het biobankprotocol of andere documenten die zijn goedgekeurd voor het opzetten van een biobank, dient een amendement te worden ingediend bij de CTB. De onderzoeker dient de documenten, waarin de wijzigingen met Track Changes (wijzigingen bijhouden in Word) zijn aangegeven, in PDF-format te uploaden via Research Manager. 

C. U gaat een WMO studie doen en een biobank opzetten

U gaat een WMO studie doen met daaraan gekoppeld een biobank. U dient twee stappen te ondernemen:

1) de WMO studie dient, volgens de procedure beschreven op de website van de METC, ingediend te worden bij de METC (link naar WMO oordeel)

2) het verzoek tot opzetten van een biobank dient u in te dienen bij de Commissie Toetsing Biobanken.

Deze stappen kunnen parallel plaatsvinden. Zie punt B voor verdere informatie betreffende het opzetten van de biobank.

D. U gaat lichaamsmateriaal uit een biobank opvragen

Voor uitgifte uit een biobank dient een uitgifteverzoek ingediend te worden bij de CTB, dit verloopt via Research Manager. Op een bestaand biobank project kan enkel een amendement worden ingediend. Mocht u een uitgifteverzoek willen indienen, dan dient u als het ware een nieuw project op te zetten. U krijgt dan een nieuw projectnummer voor deze uitgifte. Dit betreft het kopje ‘nieuw’ en kiest vervolgens voor type studie ‘biobank uitgifte’ in Research Manager.

In te dienen documenten zijn:

– uitgifteprotocol

Format protocol uitgifte biobank Amsterdam UMC versie 3.0 d.d. 20220708vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document – 91 KB

– informatiebrief, toestemmingsverklaring en intrekkingsformulier (welke gebruikt is bij opzetten biobank)

– advies Wetenschapscommissie (indien aanwezig) over de uitgifte. Wanneer de biobank, waarvan de onderzoeker een uitgifte van wenst, beschikt over een Wetenschapscommissie dient een inhoudelijk advies van deze commissie over de uitgifte te worden meegestuurd met de indiening.

De vereiste documenten dienen in PDF-format te worden ingediend via Research Manager. U kunt hier de handleiding vinden met uitgebreide informatie over hoe u dit moet doen (dit kan een verouderde versie zijn, wij streven ernaar deze zo spoedig mogelijk aan te passen).

Amendement op uitgifteprotocol

Bij wijzigingen in het uitgifteprotocol dient een amendement te worden ingediend bij de CTB. De onderzoeker dient het document met de wijzigingen gemarkeerd door middel van Track Changes (wijzigingen bijhouden in Word) in PDF-format via Research Manager in te dienen bij de CTB.

Nummer Register Gegevensverwerking (dataverzameling in AMC, VUmc of beide locaties)

Indieningen bij de CTB moeten worden voorzien van een Nummer Register Gegevensverwerking. Deze dient u in te voeren bij de aanvraag in Research Manager op het tabblad ‘algemene gegevens’ – Nummer Register Gegevensverwerking. Volgens de AVG moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten, inclusief de getroffen privacy maatregelen, ingeschakelde leveranciers, bewaartermijn, doorgifte et cetera. Elke voorgenomen gegevensverwerking dient te worden gemeld bij het register gegevensverwerking.

Klik hier voor het aanmelden van een gegevensverwerking voor het verkrijgen van een Nummer Register Gegevensverwerking. Kies ‘Vastleggen verwerkingsregister (groene duim). Het formulier opent vanzelf, de opbouw van het formulier kan een minuut duren! Let op: Alleen Amsterdam UMC-ers kunnen dit formulier invullen.

Klik hier voor meer uitleg over bovenstaand aanmeldformulier. Let op: Alleen Amsterdam UMC-ers kunnen dit formulier invullen.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het team privacybescherming & informatiebeveiliging via privacy@amsterdamumc.nl.

Foetaal weefsel

Opslag van foetaal weefsel in een biobank en het ter beschikking stellen voor onderzoek valt onder de Wet foetaal weefsel, deze moet door de METC worden getoetst. Het valt dus buiten de bevoegdheid van de CTB. Zie hiervoor de WMO pagina.